Ми-Мак компанија на годината

Ми-Мак компанија со експертиза Во 2022 година, Ми-Мак се етаблира како компанија која се користи за сите работи поврзани со автоматизирани системи во индустријата, smart home автоматиката, електричната енергија, фотовотаични панели како и системите за безбедност. Од станбени домови до комерцијални бизниси, Ми-Мак има широк спектар на задоволни клиенти кои се потпираат на нивната експертиза […]