ЕЛЕКТРИЧНИ ПАНЕЛИ ( АВТОМАТИЗАЦИЈА И ЕНЕРГЕТИКА)

МИ-МАК е компанија која нуди сеопфатни услуги за проектирање и асемблирање на  електрични панели во областа на Енергетиката (Нисконапонски ормари) и од областа на автоматизацијата. Нашиот тим од овластени, високо обучени и искусни електроижинери и електротехничари може да врши различни услуги, вклучувајќи изработка на проекти со 3Д скици на електричните панели, асемблирање, монтирање испитување и пуштање во работа.

Електричните панели димензионирани и асемблирани од МИ-МАК,  ги задоволуваат сите технички норми и прописи при тоа обезбедувајќи непреченост,  сигурност и пред се безбедност  во работењето.

Ви треба било какво решение во областа на електротехниката ... Ние сме тука за вас !