АВТОМАТИКА

Нашата компанија е специјализирана за испорака на трајни решенија во областа на процесна контрола, индустриска и зградна автоматика. Автоматизацијата на самите процеси ја зголемува ефикасноста, доверливоста и ја минимизира веројатноста за грешка.
Во индустријата имаме успешна реализација на преку стотина проекти кои почнуваат од планирање и проектирање, изведба на централизирани и дистрибуирани системи, софтвер, визуелизација, мониторинг и далечинско следење на процесите преку PLC, DCS, SCADA во различни индустрии
Нашата компанија е сертифициран KNX партнер и има успешна реализација на паметни домови во земјава и странство. Нудиме паметна контрола на осветлување, управување на ролетни, алармни системи, системи за ладење и греење, потрошувачка на електрична енергија и сл.